Virtuální světy

Informace o virtuálních světech

zimní město

Zasněžená Bohemia a zimní plážový klub

Město Bohemia bylo v průběhu let několikrát zasněženo, zvánočněno, zmrazeno, osněhulákováno, osazeno vánočními stromky, ozdobami, špičkami (ne úplně vánočními) a obecně převlečeno do bílého a svátečně svítivého šatu. Tohle jsou fotky z mého archivu z let 2008 až do konce…