Virtuální světy

Informace o virtuálních světech

Bay City

Návštěva Bay City

Napsal a vyfotogravoval Shiny Iceberg v roce 2008 Linden Lab oznámil již před několika měsíci plánované rozšiřování pevniny včetně zajištění příslušné dopravní infrastruktury. Hlavním projektem pro nově vzniklé oddělení Department of Public Work je pak výstavba nového města Bay City….