Virtuální světy

Informace o virtuálních světech

Kitely

Ceny v Kitely od roku 2014

V novém roce 2014 Kitely zjednodušuje ještě více svou cenovou politiku a pro mnohé uživatele budou ceny za regiony v Kitely ještě nižší než dosud. Celé oznámení si můžete přečíst na blogu Kitely v angličtině. Nejdůležitější změna je, že Kitely ruší platby za minuty pro uživatele při vstupu na regiony. Od Nového roku tedy můžete navštěvovat kterýkoli svět ostatních uživatelů a nemusíte hledět na minuty. Platby za minuty zůstávají pouze pro regiony, kde si to jejich majitelé nastaví a vždy tyto minuty platí majitel regionu, nikdy návštěvníci.

Pozor, změna: od 1. července 2014 se Metered World mění na Premium Worlds a jsou k dispozici především uživatelům, kteří si platí Premium Account. Více o této změně si přečtěte v novějším článku.

 

Noví uživatelé

I nadále mají noví uživatelé zdarma k dispozici jeden region o velikosti 256×256 metrů, na který se vejde 100 000 primů a 100 avatarů. Nově registrovaní uživatelé získávají také 6 hodin zdarma, které mohou v tomto světě strávit. Poté je nutné si koupit KC, převést svět na jiný platební model nebo si zaplatit Premium Account. Ale i přesto tento region zůstává aktivní a ostatní uživatelé ho mohou zdarma navštěvovat.

Platby za regiony

Od nynějška existují dva typy regionů a Kitely se tak přibližuje ostatním světům, které znáte. Existují dva základní modely, světy s pevnou cenou a světy, kde se platí podle používání. Světy s pevnou cenou jsou známé například ze Second Life a většina uživatelů využije tento model pro jeho jednoduchost.
Světy s platbou podle použití nemají pevnou cenu za měsíc a vyplatí se pouze v některých případech.

Svět, tedy World, není nutně pouze jeden region, může to být i více regionů, tedy 2×2 nebo 3×3 nebo 4×4 regiony. Pro celý takový svět pak platí limity uvedené u této varianty – máte-li svět, ve kterém můžete mít 60 000 primů, pak tento počet primů budete mít buď pro svět o velikosti 1 region, nebo pro svět o velikosti 2x2x regiony, a primy mohou být umístěny na kterémkoli ze čtyř regionů tohoto světa.
Pokud vytváříte nový svět v Kitely, můžete si vybrat mezi následujícími druhy světů:

Autor: Oren Hurvitz, kitely.com
Autor: Oren Hurvitz, kitely.com

Starter, Standard a Advanced World jsou světy s pevnou cenou – Fixed-Price Worlds. Všichni na ně mohou vstupovat zcela zdarma, jak návštěvníci, tak majitelé a správci světa, bez ohledu na typ účtu, který v Kitely mají. Tyto světy mají možnost importovat a exportovat OAR soubory bez omezení zdarma. Tyto světy nejsou započítány do vašich regionů zdarma, který mají k dsipozici všichni uživatelé v Kitely podle typu svého účtu.

Metered World, tedy svět, za který platíte podle používání, může mít jeden až 16 regionů (1, 2×2, 3×3 nebo 4×4 regiony) a platíte podle množství regionů a podle toho, jak je svět využíván. Pokud nemáte dostatek regionů zdarma podle typu vašeho účtu, budete za další regiony platit 10 Kitely kreditů – Kitely Credits (KC) za 1 region za 1 den. Což je ekvivalent 1 USD za měsíc: 10 KC x 30 dní = 300 KC, které lze koupit za 1 USD podle nakoupeného množství KC.

Metered Worlds jsou zatíženy těmito dalšími poplatky:

Popis Cena
Kopírování světa uvnitř Kitely 150 KC / region
Export světa/regionu z Kitely 150 KC / region
Změna regionu – import z OAR souboru 150 KC / region
Každý region vytvořený nad limit plánu 10 KC / region / den
Každá minuta nad rámec měsíčních minut 1 KC
Platba za uživatele, aby mohli navštěvit váš svět zdarma 1 KC / minuta

Fixed-Price Worlds nejsou těmito poplatky zatíženy, s výjimkou kopírování světa.
Pokud vám dojdou KC, pak každý, kdo má Premium Account nebude moci do vašeho světa vstoupit.

Typy účtů

Od začátku roku 2014 můžete mít v Kitely dva typy uživatelských účtů.

Regular Accountběžný účet, který dostává každý uživatel ihned po registraci. Uživatelé s tímto účtem neplatí žádné pevné poplatky. Uživatel má zdarma možnost vytvořit jeden region, který bude považován za Metered World. Pokud uživatel s tímto účtem vstoupí na region, který funguje jako Metered World, majitel tohoto světa platí za 1KC za minutu za každého takového uživatele v regionu.

Premium Account – prémiový účet, uživatel platí za tento typ účtu 19,95 USD měsíčně, při vstupu do kteréhokoli Metered World neplatí majitel tohoto světa nic. Uživatel s tímto účtem má k dispozici celkem 5 regionů, které fungují jako Metered World regiony.

 

Co smíte s kterým účtem?

Lidé, kteří provozují Metered Worlds, tedy regiony, kde platí za pobyt každého uživatele s běžným účtem, mohou těmto uživatelům vstup na svoje regiony zakázat  a povolit ho jen těm, kteří mají prémiový účet. Prémiový účet vám umožní vstupovat do všech veřejně přístupných světů v Kitely.

Uživatelé s běžným účtem platí za pobyt na svých vlastních regionech 1KC/minutu. Uživatelé s prémiovým účtem neplatí ve svých vlastních regionech nic.

Pokud máte běžný účet, máte k dispozici jeden region s parametry Metered World (100 000 primů, 100 avatarů) v Kitely zdarma.
Uživatelé s prémiovým účtem mají k dispozici v rámci svého účtu 5 regionů s parametry regionu jako Metered World, tedy každý region může mít 100 000 primů a 100 avatarů)

Pokud vás zajímají podrobnosti ohledně nastavení jednotlivých světů, přečtěte si originální příspěvek na blogu Kitely, který obsahuje další vysvětlení a obrázky.

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *