Virtuální světy

Informace o virtuálních světech

Kitely

Kitely podporuje hypergrid

Virtuální svět Kitely podporuje od května 2014 hypergrid, tedy volné cestování avatarů mezi různými, na sobě nezávislými OpenSim světy. Zároveň stále garantuje silnou ochranu autorských práv uživatelů, tedy zejména obchodníků.

Jak se teleportovat – pro uživatele Kitely

Přihlaste se do Kitely běžným způsobem. Najděte si místo, kam se chcete teleportovat. K tomu potřebujete znát hypergrid adresu, která je pro každý grid odlišná. Například pro region Wright Plaza na OSgridu je to hg.osgrid.org:80:Wright Plaza, pro region 21strom v Metropolis je to hypergrid.org:8002:21strom. HG URL mohou mít různé formáty, více o hypergrid adresách si přečtěte na VirtualWiki (připravuje se).
Otevřete si mapu (např. pomocí Ctrl+M) a zadejte hypergrid adresu do pole pro vyhledávání jména regionu. Pokud region existuje, dostanete oznámení “Region found!” Poté klikněte na teleport. Teleportace do jiného gridu může trvat déle, než jste zvyklí, doba závisí také na odezvě serveru, na kterém jede cílový region.
Pokud máte v Kitely oblečené něco, co nelze přenést do dalšího gridu, nebudete se moci teleportovat, odkud si to nesundáte. Místo teleportu se vám objeví okno, ve kterém bude seznam položek, které je nutné sundat.

Autor: Oren Hurvitz, Kitely.com
Autor: Oren Hurvitz, Kitely.com

Toto je odlišné od ostatních OpenSim světů, kde se lze teleportovat i s “oblečenými” položkami, které nejsou fullperm, protože ty budou automaticky svlečeny a nezůstanou vám v Inventáři po teleportu.
Z Kitely je možné se teleportovat s fullperm objekty, s objekty, které mají Copy a Transfer permissions, a také s objekty z Kitely Marketu, které jsou v Export verzi.
Kitely tímto způsobem zaručuje tvůrcům, že jejich produkty nebudou odneseny uživateli do jiných gridů, pokud to autor sám nepovolí.

 

Jak se teleportovat do Kitely

Najděte si region či regiony, v Kitely označené jako Worlds, kam se chcete teleportovat. V Kitely má každý “svět” svojí vlastní webovou stránku, na které nyní nově najdete HG URL, tedy adresu pro hypergrid teleport. Hledat a prohlížet si stránky světů můžete v Explore Worlds.

Autor: Oren Hurvitz, Kitely.com
Autor: Oren Hurvitz, Kitely.com

Pro teleport do zvoleného světa postupujte stejně jako v předchozím případě – zadejte hypergrid adresu do vyhledávání v mapě a teleportujte se.
Protože světy v Kitely nejsou online, pokud se v nich nenachází žádný avatar, můžete se na chvíli octnout na přestupní stanici, tedy Transfer Station. Zde váš avatar bude čekat na spuštění regionu, do kterého se teleportujete.

 

Kam se lze teleportovat

Světy (regiony) v Kitely mají podobné úrovně soukromí, jako v ostatních světech. Regiony, kam se se svým typem účtu nemůžete dostat, vůbec na webu neuvidíte. Regiony, které nemají HG URL adresu nejsou přístupné návštěvníkům z ostatních gridů.
Pokud máte v Kitely vlastní region, a je přístupný všem uživatelům, je do něj nyní automaticky povoleno se hypergridovat. Toto můžete upravit ve správě světa, tedy v My worlds – Manage

Autor: Oren Hurvitz, Kitely.com
Autor: Oren Hurvitz, Kitely.com

Pokud máte region v režimu Metered World, tedy za svět platíte podle jeho používání, návštěvníci z jiných gridů budou počítáni jako uživatelé s nejnižším typem účtu zdarma a platíte za jejich návštěvu podle současného ceníku.

 

Hypegrid logo

V rámci OpenSim světů neexistuje žádné oficiální logo pro hypergrid, a tak v Kitely jedno vytvořili. Můžete si ho stáhnout a používat kdekoli uznáte za vhodné, logo je šířeno pod Creative Commons licencí.
hypergrid-512[1]
Další velikosti loga a jeho černobílou verzi najdete v původním příspěvku na webu Kitely.

 

Obsah a jeho ochrana

Všechny položky v Kitely jsou chráněny před jejich hypergridováním, pokud je tvůrce neoznačil jako exportovatelné. Export v Kitely není žádným způsobem vidět v prohlížeči, lze ho vidět pouze v Kitely Marketu. Aby mohly být položky přeneseny do dalších gridů, ať už uživatelem z Kitely, nebo uživatelem z jiného gridu, musí být buď Copy + Transfer, nebo označeny jako “Export” v Kitely Marketu. Tento typ exportovatelné položky se odlišuje od Export permissions, které jsou momentálně zkoušeny v OpenSimu obecně – OpenSim Export vyžaduje fullperm práva, Kitely Export lze aplikovat na jakoukoli kombinaci práv.

Další podrobnosti najdete v původním příspěvku na webu Kitely.

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *